Heilig spel

Magazine voor rituelen, liturgie en spiritualiteit

Heilig spel is een nieuw magazine voor rituelen, liturgie en spiritualiteit. Het is de oecumenische opvolger van de tijdschriften Vieren (rooms-katholiek) en Laetare (protestants).

De artikelen in het tijdschrift willen verdieping bieden, naast actuele en praktische informatie. De meerwaarde van Heilig spel ligt onder andere in een aanvullend werkschrift met gebeden, gedichten, muziek en creatieve suggesties voor de liturgie in de diverse christelijke kerken. Ook wordt een aantal zeer gewaardeerde rubrieken uit Vieren en Laetare, zoals de heiligenverhalen en het liturgisch leesplankje, voortgezet.

Heilig spel richt zich met name op professionele en vrijwillige medewerkers in de kerk, theologen, geestelijk verzorgers, kerkmusici, kerkelijk werkers, liturgiewerkgroepen en docenten van hogescholen en universiteiten.

In de eerste uitgave kunt u bijdragen vinden van onder meer rabbijn Lody van de Kamp, theoloog Rikko Voorberg, justitiepastor Geert Rozema, theoloog en radio- en televisiepresentator Andries Knevel, theoloog Esther Radstake, dichter Anne Broeksma, ritueelspecialist/theoloog Marian Geurtsen, theoloog en musicoloog Martin Hoondert en theoloog/kerkhistoricus Peter Nissen. 

Tijdschrift_laetare

Redactie
Ekkehard Muth (hoofdredacteur) | Ellen van der Sar (redactiesecretaris: info@opmaat-producties.nl) | Nadine Ancher (eindredacteur) | Stefan Belderbos | Marian Geurtsen | Joost Jansen | Ko Joosse | Gerben Mourik | Gertjan de Pender | Hester Radstake en Gerard Rouwhorst

Abonnementen 2023
Jaarabonnement vijf edities: € 36,95
Studentenabonnement: € 29,50
Jaarabonnement buitenland: € 58,00
Los nummer: € 8,50 (exclusief verzendkosten)
U kunt Heilig spel bestellen via administratie@bernemedia.com.

Opgave en informatie advertenties
Berne Media
0413 29 34 80
administratie@bernemedia.com

www.heiligspel.nl
Facebook: Heilig spel