René Grotenhuis overleden

Onze auteur René Grotenhuis is afgelopen woensdag 8 december overleden. Met hem verliezen we een gedreven schrijver, een scherpe en gelovig geïnspireerde denker en vooral een zeer aimabel mens. We danken hem zeer voor zijn onvermoeibare inzet aan de totstandbrenging van een rechtvaardiger wereld en een humanere kerk.

Thomas Quartier is Theoloog des Vaderlands

Thomas Quartier is de elfde Theoloog des Vaderlands. Quartier is hoogleraar Liturgiewetenschap aan de Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiestudies van de Radboud Universiteit waar hij sinds 1999 werkzaam is. Verder is hij als monnik verbonden aan de Keizersabdij in Leuven. De jury is verrast hoe Thomas Quartier – niet alleen vanuit zijn rol als academisch theoloog maar ook als kloosterling – de waarde en schoonheid van het monastieke leven in Nederland onder de aandacht brengt en op actuele thema’s betrekt.

Norbertijn Joost Jansen stopt als pastoor én jubileert

Norbertijn Joost Jansen (75) stopt nu als pastoor, maar sluit zich niet op de achter de kloostermuren. Lees zijn interview in Brabants Dagblad.

Berne boek- en abdijwinkel

Wij zijn open!
Kom gezellig bij ons langs in de winkel.

Activiteiten

Bij Berne Media organiseren wij diverse activiteiten zoals studiedagen, workshops, lezingen en boekpresentaties.
Kijk snel of er een leuke activiteit voor u tussen zit.

Berne Educatie

Stichting Houvast op school en Berne Media werken samen om de leerlijn Houvast op school verder te verspreiden binnen het basisonderwijs in Nederland.

Vasten_tijd_voor_mij

Verwacht

In Vasten – tijd voor mij voert Peter Müller een pleidooi voor deeltijdvasten, waarbij je een of meerdere dagen per week een deel van je dag niet eet. Dat is makkelijker vol te houden, en niet alleen goed voor je lichaam, maar ook voor je geest.

VIEREN_TIJDSCHRIFT_012022

Verwacht

Dit nummer wil een indruk geven van de veelheid van herinneringsplekken en de betekenissen die ze hebben gehad en nog steeds hebben voor verschillende groepen; vroeger en nu, gelovig, ongelovig of eerder zoekend.
op_weg_naar_pasen_2022

Verwacht

Prikkels op weg naar Pasen 2022.
Pasen is niet een feest van christenen onder elkaar. Pasen is een feest voor de wereld. Voor de wereld waarin we leven. 

‘Als Berne Media hebben we een open blik naar de wereld en bieden we inspiratie voor iedereen.’

Joost Jansen, norbertijn en consultant liturgie.

Berne Media stelt zich als doel mensen in contact te brengen met de bevrijdende kracht van de Goede Boodschap op een manier die aansluit op deze tijd. Dit doet zij met een breed palet aan uitgaven, producten en diensten op het gebied van geloof en spiritualiteit.

Liturgie en Uitgeverij

Berne Media heeft een rijke geschiedenis op het gebied van liturgische uitgaven. Liturgie heeft de redactie uitgebreid met niet-norbertijnen, maar nog altijd zijn de norbertijnen nauw betrokken bij de samenstelling van de misboekjes en onze andere liturgische uitgaven. De uitgeverij van Berne publiceert jaarlijks ca. 30 nieuwe boektitels op het gebied van geloof, levensstijl, liturgie, stilte, theologie en meer. Liturgie en de uitgeverij van Berne werken continu samen om op professionele en hedendaagse wijze de kwaliteit van onze uitgaven te waarborgen en de nauwe banden met de abdij te onderhouden.

Joost_Jansen

Liturgie

uitgever_philippe_van_heusden

Uitgeverij

Berne boek- en abdijwinkel

Berne boek- en abdijwinkel is de best gesorteerde boekhandel van Nederland op het gebied van spiritualiteit en religie, algemene boeken en beschikt over een ruime afdeling abdijproducten.

Abdij

De gemeenschap van de Abdij van Berne grijpt terug op het gedachtegoed van de heilige Augustinus die in zijn tijd religieuzen, priesters en toegewijde christenen bijeenbracht: Eén van hart en één van geest op weg naar God.

Proeflokaal

Het enige Nederlandse Norbertijnenbier van de oudste nog bestaande abdij van Nederland, Abdij van Berne anno 1134.

Berne heeft veel te bieden. Daarom versturen wij nieuwsbrieven over verschillende onderwerpen. Klik op ‘aanmelden’ om te zien of er een interessante nieuwsbrief voor u tussen zit.