Berne Media: specialist in liturgie

Beproefde traditie in een hedendaags jasje

Berne Media heeft een rijke geschiedenis op het gebied van liturgische uitgaven. Van oudsher maakten de norbertijnen van de Abdij van Berne de bekende misboekjes. Sinds de jaren negentig van de vorige eeuw is de redactie uitgebreid met niet-norbertijnen, maar nog altijd zijn de norbertijnen nauw betrokken bij de samenstelling van de misboekjes en onze andere liturgische uitgaven.

 

Misboekjes voor elke zondag
Berne Media geeft twee soorten misboekjes uit: De zondag vieren, waarin ook de muziek is opgenomen, en De vierende kerk, waarin alleen de teksten staan zodat de muziek zelf kan worden gekozen. Elke editie van De zondag vieren en De vierende kerk is voorzien van een illustratie van Davide Meindersma, kunstenares uit Antwerpen.

De_Zondag_Vieren_pinksteren
Openbaring_des_Heren_2021_B-jaar_DVK

Handreikingen voor de liturgie
Voor voorgangers biedt Berne Media een aantal ondersteunende uitgaven aan: de Liturgische handreiking voor de zondagen en feestdagen biedt handvatten voor zowel de eucharistieviering als een viering zonder priester. Ook bieden wij preeksuggesties aan in een aparte uitgave, en kunt u – alleen of in groepsverband – dagelijks een meditatief moment of (eucharistie)viering houden op basis van onze Liturgische handreiking voor de weekdagen.

Handreikingen_weekdagen
Handreikingen_zondagen_feestdagen

Magazine Heilig spel
Magazine voor rituelen, liturgie en spiritualiteit

Heilig spel is een nieuw magazine voor rituelen, liturgie en spiritualiteit. Het is de oecumenische opvolger van de tijdschriften Vieren en Laetare .

De artikelen in het magazine willen verdieping bieden, naast actuele en praktische informatie. De meerwaarde van Heilig spel ligt onder andere in een aanvullend werkschrift met gebeden, gedichten, muziek en creatieve suggesties voor de liturgie in de diverse christelijke kerken. Ook wordt een aantal zeer gewaardeerde rubrieken uit Vieren en Laetare, zoals de heiligenverhalen en het liturgisch leesplankje, voortgezet.

Heilig spel richt zich met name op professionele en vrijwillige medewerkers in de kerk, theologen, geestelijk verzorgers, kerkmusici, kerkelijk werkers, liturgiewerkgroepen en docenten van hogescholen en universiteiten.

Voor meer informatie: www.heiligspel.nl

Vieren_022020