Groen en solidair – zo presenteren zich de zesendertig christelijke kerkgemeenschappen en kloosters in
Nederland die de auteurs in dit boek over het voetlicht brengen. Deze kerken pakken weer op wat in de jaren zeventig van de vorige eeuw in de Raad van Kerken al een hoge vlucht had genomen, maar helaas, aan het begin van de jaren tachtig, ten onrechte van de agenda verdween.

Ze behartigen wat paus Franciscus voor alle kerkprovincies over de hele wereld in 2015 in zijn encycliek Laudato Si’ als richtlijn voor ecologisch en sociaal handelen vanuit christelijk perspectief heeft benoemd.

Het zijn kerkgemeenschappen die hun ecologisch engagement koppelen aan de zorg voor kwetsbare medemensen en die de vergroening laten samengaan met aandacht voor mensen die kampen met gezondheidsproblemen, financiële tekorten of een gemis aan ontwikkelingskansen. Deze kerkgemeenschappen zijn in veel opzichten bijzonder waardevol voor hun eigen leden, maar zeker ook voor de samenleving.

Dr. Elisabeth Hense is universitair hoofddocent Spiritualiteit aan de Radboud Universiteit. Dr. Tjirk van der Ziel is docent aan de christelijke Hogeschool Ede.

Bestel het boek Goen & Solidair voor €22,50 bij www.berneboek.com.