Op dinsdag 17 mei 2022 verschijnt de herziene editie van het Basisboek zorgethiek van Inge van Nistelrooij.

In dit herziene Basisboek zorgethiek komen twee rijke velden samen. Het eerste Basisboek (2008) kwam voort uit het trainingswerk van Reliëf, de christelijke vereniging van zorgaanbieders. Van Nistelrooij trainde jarenlang commissies ethiek, verzorgde moreel beraad met zorgprofessionals en adviseerde over ethiekbeleid in instellingen. Voor deze herziene versie put zij uit haar eigen onderzoek naar de recente ontwikkelingen in zorgethiek en uit de kennis die wordt ontwikkeld in de onderzoeksgemeenschap rondom de masteropleiding Zorgethiek aan de Universiteit voor Humanistiek. Deze gemeenschap bestaat uit studenten en docenten/onderzoekers zorgethiek, een breed netwerk van zorgorganisaties en een internationale gemeenschap van zorgethici. De Amerikaanse politicoloog Joan Tronto, bekend van haar politiek-theoretische werk in de zorgethiek, schreef een ‘brief aan de lezers’.

Inge van Nistelrooij (1967) is universitair hoofddocent Zorgethiek aan de Universiteit voor Humanistiek te Utrecht. Daarnaast is zij bijzonder hoogleraar Dialogical Self Theory aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Zij heeft ruime ervaring met onderwijs, training, begeleiding, onderzoek en publiceren.

 

Bestel het Basisboek zorgethiek voor €24,50
bij www.Berneboek.com.