Op donderdag 4 augustus 2022 publiceerde Berne Media het boek Wat de Bijbel wél zegt over homoseksualiteit – Een kritische en spirituele herlezing. 

“In Kerk en maatschappij liggen weinig onderwerpen gevoeliger dan homoseksualiteit. En niemand kan
eromheen. Gods Woord wordt veelal gebruikt om homoseksualiteit te veroordelen. Dit boek toont echter aan: wie goed leest, ontdekt dat de Bijbel een bouwsteen is voor een volledig inclusieve gemeenschap. Iedereen die het betreft of hierover ‘een mening’ heeft, moet zich goed laten informeren. Dit boek doet precies dat: helder en heilzaam” aldus pater Mark-Robin Hoogland, tevens auteur van de overwegingen in het boek.

Pater Dr. Mark-Robin Hoogland (1969) van de Congregatie van de Passionisten kwam als pastor homo’s en lesbische vrouwen tegen; kerk-betrokken en tegelijkertijd met het gevoel door deze kerk in de steek gelaten te zijn. Hij werd geraakt door hun verhaal, hun pijn, en ging een proces aan van dialoog. 

Er zijn thema’s binnen onze Kerk die veel emotie oproepen. Homoseksualiteit is zo’n thema. In de meeste parochies probeert men dit te vermijden door zowel te zwijgen als te dulden. Persoonlijk beschouw ik dat als een zwaktebod. In een volwassen Kerk zou ook over spannende thema’s een open dialoog mogelijk moeten zijn. Dit boek biedt een bouwsteen voor een serieus gesprek.
Mgr. Dr. Gerard de Korte

Bestel Wat de Bijbel wél zegt over homoseksualiteit voor
€ 19,95 bij www.Berneboek.com.