De eenzaamheid doorbreken

De eenzaamheid doorbreken

Inkijkpagina's De eenzaamheid doorbreken Over christelijk gedenken Erik Varden De ervaring van eenzaamheid is even universeel als honger en dorst. Maar omdat het ons zo ten diepste raakt, zijn we geneigd er niet over te spreken. Wie kent niet haar pijn? Geen stem...
De ontdekking van het Nieuwe Testament

De ontdekking van het Nieuwe Testament

Inkijkpagina's De ontdekking van het Nieuwe Testament Daniël de Waele Het Nieuwe Testament lijkt vrij toegankelijk. Toch is het geschreven in een cultuur die diepgaand verschilt van de moderne wereld. Een boek als Openbaring doet iemand perplex staan, wat in de...
Geen toekomst zonder kleine goedheid

Geen toekomst zonder kleine goedheid

Inkijkpagina's Geen toekomst zonder kleine goedheid Naar genereus samenleven in verantwoordelijkheid vanuit Emmanuel Levinas Roger Burggraeve Zijn mensen wolven voor elkaar of elkaars hoeders? Kiezen we voor een samenleving gebaseerd op egoïsme of op genereuze...
Rijke baronnen en bezitloze paters

Rijke baronnen en bezitloze paters

Inkijkpagina's Rijke baronnen en bezitloze paters 375 jaar De Essenburgh Martijn Pijnenburg Op 11 juli 1950, het hoogfeest van St. Norbertus, stichter van de norbertijnenorde, maakt de abt van Berne de namen bekend van twintig medebroeders die hij heeft benoemd...