Parabels

Parabels

Inkijkpagina's Parabels Het onderricht van Jezus en de rabbijnen Eric Ottenheijm & Martijn Stoutjesdijk (red.) Dat Jezus gelijkenissen of parabels vertelde, is veel mensen bekend: wie is er niet vertrouwd met de barmhartige Samaritaan? Ook de rabbijnen...
Psalmen interpreteren en vertalen

Psalmen interpreteren en vertalen

Psalmen interpreteren en vertalen 75 jaar Bijbels werkgenootschap Sint Hiëronymus Archibald van Wieringen & Joke Brinkhof (red.) In 2019 bestond het katholieke Bijbels Werkgenootschap Sint Hiëronymus 75 jaar. Deze bundel is gebaseerd op de voordrachten op de...
Zout

Zout

Inkijkpagina's Zout De blijvende kracht van de christelijke traditie René Grotenhuis In een post-christelijke cultuur wordt de christelijke traditie al snel gezien als iets van het verleden. Er zou niet veel meer van te verwachten zijn voor de maatschappelijke...
Op weg naar Pasen 2020

Op weg naar Pasen 2020

Inkijkpagina's Op weg naar Pasen 2020 Meditatieboekje René En Lisette Hornikx In zeven hoofdstukken begeleidt dit meditatieboekje u op weg naar Pasen. Zeven maal zeven dagen tot de bevrijding. Vijf thema’s staan in het teken van inkeer. Na vijf weken is het...
Lekenpraat

Lekenpraat

Inkijkpagina's Lekenpraat Over verkwikkende teksten uit de Bijbel Annemiek Schrijver; Hein Stufkens In ‘Lekenpraat’ worden teksten uit de Bijbel tegen het licht gehouden. De auteurs bevragen elkaar over wat zij vandaag kunnen met teksten waarvan ze in...
Van Abba tot Zondebok

Van Abba tot Zondebok

Inkijkpagina's Van Abba tot Zondebok Een Joods-Christelijke dialoog over Bijbelse misverstanden Paul Petzel; Norbert Reck In Van Abba tot Zondebok. Een joods-christelijke dialoog over Bijbelse misverstanden vind je een bondige verzameling trefwoorden uit domeinen...
Bijbel, de dragende verhalen

Bijbel, de dragende verhalen

Bijbel, de dragende verhalen de dragende verhalen. Van Genesis tot het boek Daniël. Serge Bloch, Frédéric Boyer In deze 529 pagina’s tellende uitgave worden 35 bijbelse verhalen uit het Oude Testament verteld en geïllustreerd zoals je ze nog nooit gelezen of...
Samen luisteren in de stilte

Samen luisteren in de stilte

Samen luisteren in de stilte Lectio Divina met 40 oefeningen Jos Douma; Anselm Grün; John Lapré; Peter Halldorf; Thomas Quartier; Elsbeth Gruteke Lectio divina is een manier van bijbellezen die al sinds de vroegste monniken wordt beoefend en die gepaard gaat met...
Jezus Christus als gids

Jezus Christus als gids

Jezus Christus als gids Geestelijke begeleiding in het Evangelie Franz Jalics Jezus was een groot meester in het geestelijk begeleiden van mensen. Steeds opnieuw riep hij mensen op om op weg te gaan en stappen te zetten naar een nieuwere en meer verdiepte spirituele...
Wat is heilig

Wat is heilig

Wat is heilig? Christendom voor mensen van vandaag Rowan Williams Rowan Williams is niet alleen een vooraanstaand theoloog, hij heeft ook de gave om het christelijke geloof op een eenvoudige en verfrissende manier te vertolken. Hoe eenvoudig soms ook van taal, je...