Hij is mens geworden

Hij is mens geworden

Hij is mens geworden Dominicaanse preken Advent en Kerstmis Jan Groot (red.) December heeft een heel eigen kleur en atmosfeer. Er is een verlangen naar bezinning en verstilling, een pas op de plaats, even omzien en vooruitkijken, samen of alleen.Voor christenen staat...
Zijn leven gegeven

Zijn leven gegeven

Zijn leven gegeven Dominicaanse preken Veertigdagentijd en Pasen Jan Groot (red.) Pasen is het grootste van de christelijke feesten. Voor de voorbereiding op Pasen zijn de Veertigdagentijd en met name de Goede Week van grote betekenis.Het voorjaar krijgt zo een heel...