Vieren en delen

Vieren en delen

Vieren en delen De verhouding tussen liturgie en diaconie Louis van Tongeren & Gerard Rouwhorst (red.) Liturgie en diaconie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Toch beleven veel christenen liturgie en diaconie vaak als gescheiden werelden. Liturgie wordt...