God op het binnenhof – verwacht 11 oktober 2021

God op het binnenhof – verwacht 11 oktober 2021

God op het binnenhof 12 gesprekken met politiek leiders over zingeving en bezieling Arjan Broers; Enis Odaci In hoeverre speelt de levensbeschouwing van politieke leiders een rol in hun politieke handelen? Hoe kijken zij naar grote thema’s als macht en onmacht,...
De zeven zuilen

De zeven zuilen

De zeven zuilen Gesprekken over god, geest & tijdgeest Herman Koetsveld & Enis Odaci Dominee Herman Koetsveld en islamdeskundige Enis Odaci dagen zeven vooraanstaande Nederlanders uit om over God, geest en tijdgeest te spreken. Dat doen ze aan de hand van...