Het evangelie spiritueel gelezen 2

Het evangelie spiritueel gelezen 2

Het evangelie spiritueel gelezen Deel 2 Lucas en Johannes Anselm Grün Anselm Grün geeft in deze tweedelige serie Het Evangelie spiritueel gelezen een meesterlijke interpretatie van de vier evangeliën, op basis van de actualiteit van de wetenschap en verwoord in een...
Het evangelie spiritueel gelezen

Het evangelie spiritueel gelezen

Inkijkpagina's Het evangelie spiritueel gelezen Deel 1 Matteüs en Marcus Anselm Grün Anselm Grün geeft in deze tweedelige serie een meesterlijke interpretatie van de vier evangeliën, op basis van de actualiteit van de wetenschap, verwoord in een taal die iedereen...
Samen luisteren in de stilte

Samen luisteren in de stilte

Samen luisteren in de stilte Lectio Divina met 40 oefeningen Jos Douma; Anselm Grün; John Lapré; Peter Halldorf; Thomas Quartier; Elsbeth Gruteke Lectio divina is een manier van bijbellezen die al sinds de vroegste monniken wordt beoefend en die gepaard gaat met...
Een weg ten leven

Een weg ten leven

Een weg ten leven Bezinnig op de lijdensweg van Jezus Anselm Grün & Franck Ploum Al eeuwen herkennen mensen in het lijden van Jezus hun eigen leven of de levenssituatie van hun volk. Die herkenning heeft geleid tot een aantal tradities, waaronder het lopen van de...
God in alles

God in alles

God in alles Anselm Grün & Leonardo Boff In dit boek laten de Duitse monnik Anselm Grün en de Braziliaanse bevrijdingstheoloog Leonardo Boff zien dat we God kunnen ervaren in mensen en in de schepping. Beide auteurs beschouwen alles wat leeft, de gehele schepping...
Ik blijf aan je zijde

Ik blijf aan je zijde

Ik blijf aan je zijde Stervenden begeleiden, intenser leven Anselm Grün Bij het stervensproces van een vertrouwde en geliefde medemens ervaren we vaak een gevoel van hulpeloosheid. Afscheid nemen is voor mensen een beproeving, zowel voor de persoon die moet gaan als...
Een jaar met de woestijnvaders

Een jaar met de woestijnvaders

Een jaar met de Woestijnvaders Beproefde wijsheid Anselm Grün Abbas Mozes vraagt aan Abbas Silvanos:’Kan een mens elke dag opnieuw beginnen?’ Silvanos antwoordt daarop: ‘Als hij een werker is, dan kan hij zelfs elk uur opnieuw beginnen.’ Een...
Dragende woorden

Dragende woorden

Dragende woorden Het geheim van de geloofsbelijdenis Anselm Grün De uitspraken in de geloofsbelijdenis lijken niet alleen obscuur en moeilijk te verstaan. Ze voelen gedateerd aan en schijnen irrelevant voor het leven van een moderne mens. Veel mensen vinden het...
Langs bergen en dalen van het leven

Langs bergen en dalen van het leven

Langs bergen en dalen van het leven Anselm Grün Sinds zijn jeugd is Anselm Grün al gefascineerd door de bergen. Ook nu nog geniet hij regelmatig van wandelvakanties in de bergen, samen met zijn familie. Voor Anselm staat wandelen door de bergen symbool voor het leven...
Leeswijzer bij de Bijbel

Leeswijzer bij de Bijbel

Leeswijzer bij de Bijbel praktische aanwijzingen voor lezers van nu Anselm Grün Ik hoor vaak van mensen dat ze graag de Bijbel zouden willen lezen. ‘Maar’, zeggen ze, ‘zodra ik begin, merk ik dat de Bijbel ver van mij afstaat. Ik begrijp niet wat hij...