Word even stil

60 eigentijdse vaderspreuken

Broeders van het Stille Leven

‘Vaderspreuken’ is de benaming voor een verzameling korte uitspraken en verhaaltjes met een anekdotisch karakter over de praktijk van het monnikenleven. Zij stammen grotendeels uit de vierde eeuw, de tijd waarin het christelijke monnikendom ontstond toen eenlingen, die zich hadden teruggetrokken in de woestijn om aan hun geestelijke vervolmaking te werken, zich verenigden in monastieke gemeenschappen. De vaderspreuken bevatten diepe spirituele wijsheid en vormen door hun eenvoud een goede inleiding in het contemplatieve leven. Word even stil is een bundeltje eigentijdse vaderspreuken, gestoken in een nieuw, luisterrijk habijt.

De vaderspreuken in dit boekje ademen werkelijk het enigma van de oeroude apophtegmata die overgeleverd werden in het zogenaamde Gerontikon. Word even stil is een ideaal geschenkbundeltje voor iemand die de stilte waardeert of haar juist node mist in zijn of haar leven.

Dirk Hanssens osb

De Kovel