Woord voor onderweg

Overwegingen voor het jaar C

Joost Jansen

Christenen worden mensen van de Weg genoemd, al in de eerste christentijd. Deze uitgave zijn Woord(en) voor onderweg. Ze sluiten aan bij de zondagen en grote feestdagen in de lezingencyclus van het jaar C. De overwegingen zijn gegroeid in de pastorale praktijk van basisparochies.
Leerhuis en liturgie gaan samen op. De veelkleurigheid van de verhalen wordt benut opdat de Weg met mensen en met God begaanbaar blijft. Doel is steeds de ontmoeting met de Aanwezige, iedere dag weer. Woord voor onderweg, overwegingen voor het jaar C: ter inspiratie voor allen die actief zijn in de liturgie én geschikt voor persoonlijke bezinning. Hiertoe is bij iedere overweging een gebed toegevoegd.

Joost_Jansen

Joost Jansen, norbertijn van de Abdij van Berne te Heeswijk, gaat vanaf zijn jonge jaren de weg van het religieuze gemeenschapsleven met een bijzondere…

Lees meer