We zijn al één

Woorden voor elke dag van het jaar

Thomas Merton

De trappist Thomas Merton was met spiritualiteit bezig lang voordat het mode werd. Zijn zoektocht naar de kern van wat leven is en de rol van God herkent hij ook bij vertegenwoordigers van andere religies, met wie hij uitgebreid correspondeerde. Hij is zo een pionier geworden van de interreligieuze dialoog, steeds op zoek vanuit de eigen geloofstraditie, maar met een open oog voor de wijsheid in andere tradities. De eerlijke en open manier waarop hij deze zoektocht beschrijft is nog steeds voor velen een wegwijzer: voor de zoeker die maar niet vindt, maar ook voor de zoeker die zelfvoldaan meent te hebben gevonden.

Mertons doel was vrij zijn van alles waarachter je je verstopt en groeien in liefde. Voor dit boek zijn citaten uit zijn hele levenswerk gekozen en verzameld.

De samenstelling van dit boek is tot stand gekomen via de Mertonvrienden van de Lage Landen, die zich ten doel stellen om Mertons werk onder de aandacht te brengen in Nederland en Vlaanderen. Zij hebben recent vertalingen verzorgd van Mertons ‘Zaden van contemplatie’ en van zijn biografie ‘Leven met wijsheid’ (Jim Forest).

thomas_merton

Thomas Merton (1915-1968) was een belangrijk Amerikaans katholiek theoloog, dichter, auteur, mysticus en…

Lees meer