Wat doen we met deze crisis?

Na Covid-19

Anne-Marie Rakhorst, Eric van Gorp, Bisschop Jan Hendriks, Frits van Meer, René Peters, René Grotenhuis en Joost Jansen o.praem

Zes deskundigen op het gebied van geloof, virologie, duurzaamheid, bestuur, politiek en de maatschappij.

Kunnen we straks spreken van Vóór en Ná Corona zoals van Voor en Na Christus? Is corona een gamechanger, een keerpunt in de geschiedenis? Of zal zodra er een vaccin is alles toch bij het oude blijven? Intussen is het COVID-19-virus al veel meer dan een ‘griepje’ gebleken. De samenlevingen die door het virus getroffen zijn, hebben het in meer of mindere mate zwaar te verduren (gehad). De uiteindelijke balans van de schade is nog onzeker, maar zal naar verwachting heel fors zijn. Tegelijk zijn er nieuwe kansen.

Dit vlugschrift van hoop – in korte tijd tot stand gebracht – past in het werk van inspiratie, reflectie en bemoediging, de basis van de uitgaven van Berne Media. Het hoort tot het DNA van de abdij en haar uitgeverij om juist in deze bewogen tijd haar stem te laten horen in het maatschappelijk debat. We hebben bevlogen mensen uit ons directe netwerk gevraagd hun persoonlijke en professionele licht te laten schijnen op de coronacrisis en lijnen uit te zetten naar de toekomst:

Eric van Gorp is internist/viroloog en werkzaam als hoogleraar klinische virologie in het Erasmus Mc. Anne-Marie Rakhorst is ondernemer, investeerder en publicist op het gebied van duurzaamheid. +Jan Hendriks is sinds 1 juni 2020 bisschop van Haarlem-Amsterdam. Prof. dr. Frits van der Meer is bestuurskundige en hoogleraar Comparative Public Sector and Civil Service Reform aan Leiden University. René Peters is sinds 2017 Tweede Kamerlid namens het CDA. René Grotenhuis is theoloog en was als pastoraal werker werkzaam in de thuiszorg en in de zorg voor vluchtelingen.

Hun bijdragen zijn samengebracht in deze bundel. Norbertijn Joost Jansen, geestelijk leidsman van de uitgeverij, sluit af met een nabeschouwing.

Anne-Marie_Rakhorst

Anne-Marie Rakhorst is ondernemer, investeerder en publicist op het gebied van duurzaamheid. Ze is…

Lees meer

eric_van_gorp

Eric van Gorp is internist/viroloog en werkzaam als hoogleraar klinische virologie in het Erasmus Mc. Hij houdt…

Lees meer

bisschop_jan_hendriks

+Jan Hendrik, priester gewijd in 1979, was onder meer pastoor, docent en rector van het…

Lees meer 

frits_van_der_meer

Prof. dr. Frits van der Meer is bestuurskundige en hoogleraar Comparative…

Lees meer

rene_peters

René Peters is sinds 2017 Tweede Kamerlid namens het CDA. Daarvoor was hij leraar, bestuurder en…

Lees meer

rene_grotenhuis

René Grotenhuis is theoloog en was als pastoraal werker werkzaam in de thuiszorg en in de zorg voor vluchtelingen. Tevens was hij gedurende tien jaar directeur van de…

Lees meer

joost_jansen

Joost Jansen, norbertijn van de Abdij van Berne te Heeswijk, gaat vanaf zijn jonge jaren de weg van het religieuze gemeenschapsleven met een bijzondere aandacht voor…

Lees meer