vrijheid_en_verwarring

Vrijheid & Verwarring

Kloosterleven in de jaren ’60

Zo’n zestig jaar geleden begint het decennium dat het religieuze leven in katholiek Nederland grondig zal veranderen. Van binnenuit en van buitenaf komt een ongekende vernieuwingsbeweging op gang. In korte tijd wordt het (bijna) monopolie van de reguliere geestelijkheid op zorg en onderwijs opgegeven en verandert de visie op de missie radicaal. Sommige kloosterordes gaan het marxistisch
gedachtegoed omarmen, contemplatieve vrouwenkloosters openen de
& poorten en laten de tralies in de bezoekkamers verwijderen.

De veranderingen worden door sommigen met vreugde ontvangen, anderen vinden het te snel gaan. Maar voor velen in de buitenwereld gaan de omwentelingen achter de kloostermuren nog niet snel genoeg. Het resulteert in verwarring, verdeeldheid, verdriet en een moeizaam proces van heroriëntatie.

Dit boek belicht en verbeeldt deze drastische omwenteling in de katholieke kerk, en in de kloosters in het bijzonder, gedurende dit bewogen decennium 1960-1970 en maakt een balans op van de blijvende waarde van het kloosterleven voor vandaag.

Het boek verschijnt naar aanleiding van de tentoonstelling Vrijheid & Verwarring. Kloosterleven in de jaren ’60 in Museum Krona.