Vieren_042019

Opgebrand

Vieren, tijdschrift voor liturgie en spiritualiteit

Prestatiedruk, een zelfbeeld dat in de weg zit, vage klachten die de overhand krijgen, besef dat het ‘tussen de oren zit’ maar dat het wel reëel is. Moeite hebben om het onder ogen te zien. Na inspanning is er ontspanning. Het kan op verschillende manieren: wandelen, feest vieren (bijvoorbeeld Carnaval). Herontdek je lichaam en creëer rust, ruimte en spirituele intimiteit.

Vieren, tijdschrift voor Liturgie en Spiritualiteit verschijnt 4 keer per jaar en wordt uitgegeven door Berne Media. In Vieren komen actuele thema’s op het snijvlak van liturgie-spiritualiteit en de pastorale praktijk van de geloofsgemeenschappen aan bod.

Vieren bestaat uit twee delen: het glossy magazine, volledig in kleur, en het gebruiksklare werkschrift in zwart-wit. In het magazine staan achtergrondartikelen en verdiepende teksten, geschreven door zowel gerenommeerde auteurs uit de liturgiewetenschappen als mensen met hun voeten in de pastoraal-liturgische ‘klei’.

Het werkschrift geeft hele concrete, gebruiksklare handreikingen voor vieringen met verschillende doelgroepen, gebeden, muzieksuggesties en veel meer. Daar kan en mag naar hartenlust uit geput worden voor de liturgische praktijk van alle dag (met verwijzing naar de auteur en het nummer van Vieren).

Losse nummers kosten € 5,50 een abonnement € 19,95
Voor meer informatie mail administratie@bernemedia.com of bel 0413 293480