tijdschrift_vieren_rouw_op_afstand

Huisliturgie

Vieren, tijdschrift voor liturgie en spiritualiteit

Door de coronapandemie is kerkbezoek niet meer vanzelfsprekend – maar ook de tijdsgeest is er naar om steeds meer dingen op je eigen manier en op je eigen moment te doen. De liturgie verschuift daardoor (deels) naar de huiskamer. Voor velen betekent dat dat zij moeten zoeken naar een (nieuwe) passende vorm. Wat kunnen we herontdekken in de Traditie en welke nieuwe mogelijkheden biedt bijvoorbeeld het internet?

Vieren, tijdschrift voor Liturgie en Spiritualiteit verschijnt 4 keer per jaar en wordt uitgegeven door Berne Media. In Vieren komen actuele thema’s op het snijvlak van liturgie-spiritualiteit en de pastorale praktijk van de geloofsgemeenschappen aan bod.

Vieren bestaat uit twee delen: het glossy magazine, volledig in kleur, en het gebruiksklare werkschrift in zwart-wit. In het magazine staan achtergrondartikelen en verdiepende teksten, geschreven door zowel gerenommeerde auteurs uit de liturgiewetenschappen als mensen met hun voeten in de pastoraal-liturgische ‘klei’.

Het werkschrift geeft hele concrete, gebruiksklare handreikingen voor vieringen met verschillende doelgroepen, gebeden, muzieksuggesties en veel meer. Daar kan en mag naar hartenlust uit geput worden voor de liturgische praktijk van alle dag (met verwijzing naar de auteur en het nummer van Vieren).

Losse nummers kosten € 6,- een abonnement € 19,95.
Verzendkosten zijn € 3,- bij bestelling onder € 17,50.
Voor meer informatie mail administratie@bernemedia.com of bel 0413 293480