Vieren_042018

Zegenen

Vieren, tijdschrift voor liturgie en spiritualiteit

‘Wees er gezegend mee’. ‘Mijn zegen heb je’. ‘Op hoop van zegen’. ‘God zegene de greep’. Deze en tal van andere uitdrukkingen bewijzen dat het begrip ‘zegen’ diep is doorgedrongen in het leven van alledag en dus een belangrijke plaats inneemt in het leven van veel mensen of dat op zijn minst ooit moet hebben gedaan. Maar wat bedoelen wij met dat woord?

Vieren, tijdschrift voor Liturgie en Spiritualiteit verschijnt 4 keer per jaar en wordt uitgegeven door Berne Media. In Vieren komen actuele thema’s op het snijvlak van liturgie-spiritualiteit en de pastorale praktijk van de geloofsgemeenschappen aan bod.

Vieren bestaat uit twee delen: het glossy magazine, volledig in kleur, en het gebruiksklare werkschrift in zwart-wit. In het magazine staan achtergrondartikelen en verdiepende teksten, geschreven door zowel gerenommeerde auteurs uit de liturgiewetenschappen als mensen met hun voeten in de pastoraal-liturgische ‘klei’.

Het werkschrift geeft hele concrete, gebruiksklare handreikingen voor vieringen met verschillende doelgroepen, gebeden, muzieksuggesties en veel meer. Daar kan en mag naar hartenlust uit geput worden voor de liturgische praktijk van alle dag (met verwijzing naar de auteur en het nummer van Vieren).

Losse nummers kosten € 5,50 een abonnement € 19,95
Voor meer informatie mail administratie@bernemedia.com of bel 0413 293480