Vieren_032019

Iconen of idolen

Vieren, tijdschrift voor liturgie en spiritualiteit

Van beelden kan een bijzondere kracht uitgaan. Door middel van een eenvoudig beeld, een schilderij, een simpele foto, kan meer worden opgeroepen dan door honderden, duizenden woorden. Soms hoef je na het tonen van een beeld nog maar weinig uit te leggen. Daarom wordt er zoveel gebruik gemaakt van iconen. Het verklaart ook waarom in de rooms-katholieke, maar ook in de oosterse kerken, zo veel verhalen over heiligen de ronde doen. Iconen of idolen: de termen verwijzen naar een levensgroot spanningsveld.

Vieren, tijdschrift voor Liturgie en Spiritualiteit verschijnt 4 keer per jaar en wordt uitgegeven door Berne Media. In Vieren komen actuele thema’s op het snijvlak van liturgie-spiritualiteit en de pastorale praktijk van de geloofsgemeenschappen aan bod.

Vieren bestaat uit twee delen: het glossy magazine, volledig in kleur, en het gebruiksklare werkschrift in zwart-wit. In het magazine staan achtergrondartikelen en verdiepende teksten, geschreven door zowel gerenommeerde auteurs uit de liturgiewetenschappen als mensen met hun voeten in de pastoraal-liturgische ‘klei’.

Het werkschrift geeft hele concrete, gebruiksklare handreikingen voor vieringen met verschillende doelgroepen, gebeden, muzieksuggesties en veel meer. Daar kan en mag naar hartenlust uit geput worden voor de liturgische praktijk van alle dag (met verwijzing naar de auteur en het nummer van Vieren).

Losse nummers kosten € 5,50 een abonnement € 19,95
Voor meer informatie mail administratie@bernemedia.com of bel 0413 293480