Vieren_022019

Heiligheid voor dummies

Vieren, tijdschrift voor liturgie en spiritualiteit

‘Heiligheid’: het verwijst voor veel mensen naar iets onbereikbaars, iets dat alleen weggelegd is voor religieuze genieën of bovenmenselijke helden. Of naar iets dat te heilig is om zomaar met je handen aan te mogen raken. Het begrip heeft voor veel mensen ook een wat muf imago. Wie wil er een heilig boontje zijn? Zijn zondaars niet veel leuker en gezelliger?

Vieren, tijdschrift voor Liturgie en Spiritualiteit verschijnt 4 keer per jaar en wordt uitgegeven door Berne Media. In Vieren komen actuele thema’s op het snijvlak van liturgie-spiritualiteit en de pastorale praktijk van de geloofsgemeenschappen aan bod.

Vieren bestaat uit twee delen: het glossy magazine, volledig in kleur, en het gebruiksklare werkschrift in zwart-wit. In het magazine staan achtergrondartikelen en verdiepende teksten, geschreven door zowel gerenommeerde auteurs uit de liturgiewetenschappen als mensen met hun voeten in de pastoraal-liturgische ‘klei’.

Het werkschrift geeft hele concrete, gebruiksklare handreikingen voor vieringen met verschillende doelgroepen, gebeden, muzieksuggesties en veel meer. Daar kan en mag naar hartenlust uit geput worden voor de liturgische praktijk van alle dag (met verwijzing naar de auteur en het nummer van Vieren).

Losse nummers kosten € 5,50 een abonnement € 19,95
Voor meer informatie mail administratie@bernemedia.com of bel 0413 293480