VIEREN_TIJDSCHRIFT_012022

Bijzondere plekken

Vieren, tijdschrift voor liturgie en spiritualiteit

‘Waar er twee of drie in mijn Naam bijeen zijn, ben ik in hun midden.’ (Matteüs 18,20) Dit is zonder meer een mooie en waardevolle gedachte die kan helpen om ons niet te zeer te hechten aan zogenaamde ‘heilige plaatsen’ zoals een kerkgebouw. Tegelijkertijd staat deze gedachte op gespannen voet met wat wij ook in alle religies zien: mensen voelen zich aangetrokken tot speciale plaatsen. Dit nummer wil een indruk geven van de veelheid van herinneringsplekken en de betekenissen die ze hebben gehad en nog steeds hebben voor verschillende groepen; vroeger en nu, gelovig, ongelovig of eerder zoekend.

Vieren, tijdschrift voor Liturgie en Spiritualiteit verschijnt 4 keer per jaar en wordt uitgegeven door Berne Media. In Vieren komen actuele thema’s op het snijvlak van liturgie-spiritualiteit en de pastorale praktijk van de geloofsgemeenschappen aan bod.

Vieren bestaat uit twee delen: het glossy magazine, volledig in kleur, en het gebruiksklare werkschrift in zwart-wit. In het magazine staan achtergrondartikelen en verdiepende teksten, geschreven door zowel gerenommeerde auteurs uit de liturgiewetenschappen als mensen met hun voeten in de pastoraal-liturgische ‘klei’.

Het werkschrift geeft hele concrete, gebruiksklare handreikingen voor vieringen met verschillende doelgroepen, gebeden, muzieksuggesties en veel meer. Daar kan en mag naar hartenlust uit geput worden voor de liturgische praktijk van alle dag (met verwijzing naar de auteur en het nummer van Vieren).

Losse nummers kosten € 7,50 een abonnement € 22,75.
Verzendkosten zijn € 3,- bij bestelling onder € 17,50.
Voor meer informatie mail administratie@bernemedia.com of bel 0413 293480