Van Abba tot Zondebok

Een Joods-Christelijke dialoog over Bijbelse misverstanden

In Van Abba tot Zondebok. Een joods-christelijke dialoog over Bijbelse misverstanden vind je een bondige verzameling trefwoorden uit domeinen waar jodendom en christendom elkaar raken.
Bij elk trefwoord wordt eerst een beschrijving gegeven van de misvattingen die achter het begrip verborgen liggen en vaak een hardnekkig leven leiden. Daarop volgt een heldere analyse die uitmondt in perspectieven voor een nieuwe, respectvolle lezing.
De wordingsgeschiedenis van het boek is op zich al een krachtige getuigenis van een doorgedreven joods-christelijke toenadering. Geen enkele uitleg is door één auteur geschreven, de tekst is telkens gegroeid uit open overleg tussen op zijn minst vijf personen.
Je mag je verwachten aan nieuwe en ongewone inzichten die de horizon van je kennis verbreden en uitnodigen tot verdere verkenning. Een handig naslagwerk voor wie zich engageert in catechese,
verkondiging, pastoraal. Leerrijk voor wie zich in de Bijbel wil verdiepen.

Ism Halewijn

**** – Dit boek biedt een heldere en bondige uitwerking van diverse inzichten die de afgelopen jaren door wetenschappelijk onderzoek en vanuit joods-christelijke dialogen zijn ontstaan. De insteek die de opstellers bij het schrijven van dit boek hebben gehad is dat het verklaren van de Bijbel een open proces is dat nooit afgesloten kan worden. Dit boek biedt daarom geen gezaghebbende standpunten, maar nodigt uit tot verdere dialoog.

Sandrina Wijnholds

Boekenmening

Paul Petzel

Lees meer

Norbert Reck

Lees meer