soliloquium

Soliloquium

Een mystieke oefening in verlangen

Willem Teellinck

In 1628 schreef Willem Teellinck zijn Soliloquium (Alleenspraak), een mystieke tekst in de traditie van middeleeuwse ‘alleenspraken van de ziel’. Centraal in de tekst staat het diepe en hartstochtelijke verlangen van een zondaar naar een ontmoeting met Christus (als bruidegom en zaligmaker) en naar zekerheid van uitverkiezing.

Soliloquium is een prachtig voorbeeld van een calvinistische mystieke tekst, geschreven in gepassioneerde en rijke taal. Deze nieuwe vertaling stelt deze bijzondere mystieke tekst opnieuw ter beschikking en legt hem open voor een geïnteresseerd publiek.

no_image

Willem Teellinck (1579-1629) was bij leven predikant in Middelburg en een van de belangrijkste…

Lees meer