soliloquium

Interview Herman Westerink - Soliloquium

met Joop van der Elst

Soliloquium

Een mystieke oefening in verlangen

Willem Teellinck

In 1628 schreef Willem Teellinck zijn Soliloquium (Alleenspraak), een mystieke tekst in de traditie van middeleeuwse ‘alleenspraken van de ziel’. Centraal in de tekst staat het diepe en hartstochtelijke verlangen van een zondaar naar een ontmoeting met Christus (als bruidegom en zaligmaker) en naar zekerheid van uitverkiezing.

Soliloquium is een prachtig voorbeeld van een calvinistische mystieke tekst, geschreven in gepassioneerde en rijke taal. Deze nieuwe vertaling stelt deze bijzondere mystieke tekst opnieuw ter beschikking en legt hem open voor een geïnteresseerd publiek.

Als je je openstelt voor het relaas van Teellinck, kun je ontdekken dat deze Zeeuwse predikant uiterst eerlijk tegenover zichzelf durft te zijn. Voor hem is God geen aange- naam huisdier dat je af en toe kunt aaien, maar echt een tegenover.

Tjerk de Reus

Friesch Dagblad

no_image

Willem Teellinck (1579-1629) was bij leven predikant in Middelburg en een van de belangrijkste…

Lees meer