Samen luisteren in de stilte

Lectio Divina met 40 oefeningen

Jos Douma; Anselm Grün; John Lapré; Peter Halldorf; Thomas Quartier; Elsbeth Gruteke

Lectio divina is een manier van bijbellezen die al sinds de vroegste monniken wordt beoefend en die gepaard gaat met stilte en meditatie. Het doel is om dichter bij het hart van God in zijn Woord te komen. Lectio divina kent vier stappen: lectio (lezen), meditatio (mediteren), oratio (bidden), en contemplatio (stilte).

In dit boek wordt lectio divina eenvoudig uitgelegd en krijg je als lezer veel voorbeelden die kunnen inspireren om zelf aan de slag te gaan. Diverse auteurs dragen aan dit boek bij, onder wie de bekende predikant Jos Douma die al jaren bezig is om lectio divina in Nederland op de kaart te zetten, maar ook de veel gelezen monnik Anselm Grün, die schrijft welke plek dit bijbellezen in het klooster inneemt. Daarnaast zijn er bijdragen van auteur John Lapré, de Zweedse theoloog Peter Halldorf, monnik Thomas Quartier en radiopresentator en dominee Elsbeth Gruteke.

Het boek kan in de veertigdagentijd helpen om met lectio divina en de bijbel op weg te gaan naar Pasen. Bij het boek wordt een digitale kaart beschikbaar gemaakt, waarop alle plaatsen van lectio divina in Nederland in beeld worden gebracht.

Jos Douma is een Nederlands theoloog, auteur en predikant in de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt. Hij studeerde…

Lees meer

Anselm Grün is monnik in de benedictijnerabdij van Münsterschwarzach. Zijn spiritueel leiderstalent en psychologische counseling maken hem…

Lees meer

John Lapré woont in Almelo met Lionel en heeft…

Lees meer

Peter Halldorf is een Zweedse pinkstervoorganger, autodidactisch theoloog en schrijver. Hij staat bekend om het verkennen van…

Lees meer

Thomas Quartier osb doceert rituele en liturgische studies aan de Radboud Universiteit Nijmegen en liturgische en monastieke spiritualiteit aan de Katholieke Universiteit Leuven. Daarnaast is hij…

Lees meer

Elsbeth Gruteke is sinds mei 2018 predikant van de Protestantse Gemeente Zeewolde. Van 2015 tot januari 2018 was zij predikant van…

Lees meer