Rond de tafel

Maaltijd vieren in liturgische contexten

Mirella Klomp, Peter-Ben Smit, Iris Speckmann (red.)

Meals are hot. Eucharistie en Avondmaal, maar ook onze dagelijkse praktijken van eten en drinken hebben de laatste jaren volop de aandacht in wetenschappelijk onderzoek. Af te lezen aan het aantal eetclubs, buurtmaaltijden, tv-kookprogramma’s is eten in onze cultuur van onverminderd grote betekenis. Deelname aan Eucharistie en Avondmaal worden minder vanzelfsprekend. Wat hebben deze liturgische praktijken ons in de 21e eeuw te zeggen? Staan zij in verband met ons dagelijks eten en drinken en zo ja, hoe? Wat zijn volgens de Schrift belangrijke aspecten van de maaltijd? Met wie wordt er maaltijd gevierd en wie bepalen dat?

In deze bundel belicht een nieuwe generatie theologen op verfrissende wijze verschillende aspecten van de maaltijd. Hun bijdragen zijn in drie thema’s ondergebracht.

Deel 1: Eten, lijf en leven. Bij dit eerste thema staat het doordenken van de relatie tussen ‘seculiere’ en religieuze maaltijden centraal.

Deel 2: Beleving van de maaltijd. Hier komen mensen aan het woord die maaltijden vieren: welke betekenissen kennen zij toe aan heilig Avondmaal en Eucharistie?

Deel 3: Gasten en gemeenschap. Over het gemeenschapsvormende karakter van maaltijden: hoe draagt de rituele vormgeving en uitnodigings- of toelatingsbeleid daaraan bij?