Rituelen rond het levenseinde

Dit is een boekje voor iedereen die geconfronteerd wordt met vragen over rituelen rond het levenseinde. Het is vooral een boekje voor zorgverleners, cliënten en hun naasten, en voor geestelijke verzorgers. De dood is onontkoombaar en hoort bij het leven. De omgang met de dood is in elke cultuur, religie en levensbeschouwing anders. De religieuze gebruiken en voorschriften rondom het levenseinde zijn eveneens verschillend.