Psalmen interpreteren en vertalen

75 jaar Bijbels werkgenootschap Sint Hiëronymus

Archibald van Wieringen & Joke Brinkhof (red.)

In 2019 bestond het katholieke Bijbels Werkgenootschap Sint Hiëronymus 75 jaar. Deze bundel is gebaseerd op de voordrachten op de studiemiddag over psalmen en psalmcitaten ter gelegenheid van dat jubileum. Verschillende psalmen, psalmgroepen en psalmcitaten komen aan de orde. Twee recente exegetische benaderingswijzen staan daarin centraal. De bijbelexegese beschouwt een psalm niet meer als een geïsoleerd gedicht, maar als onderdeel van de gehele Schrift. Tegelijkertijd heeft de exegese aandacht voor de communicatie die opgeroepen wordt. Wie spreekt er tot wie in de psalmtekst? En hoe is daar in nieuwtestamentische teksten mee omgegaan? Deze benaderingswijzen bieden nieuwe mogelijkheden voor het gebruik van psalmen in een geseculariseerde wereld. 

Hoewel de verschillende bijdragen stuk voor stuk detailstudies zijn over strofes, zinnen of cola, soms zelfs over één enkel woord (‘Miktam’ of ‘stil gebed’), staan deze studies toch telkens in de context van de hele psalm, de psalmbundel, een psalmboek of het Psalter als geheel.

Het is typisch een studie voor ingewijden en natuurlijk ook voor wie ingewijd willen worden.

Cor Sinnema

Katholieke Raad voor het Jodendom

Mits de nodige voorkennis over bijbelvertalingen en psalmexegese en enige vertrouwdheid met het Hebreeuws en het Grieks zal elke geïnteresseerde bijbellezer in dit boek boeiende nieuwe gezichtspunten op de Psalmen ontdekken.

Paul Kevers

Ezra - Bijbels tijdschrift