Onze vader

wat zeg je?

Franck Ploum

In twee van de vier evangelieverhalen over Jezus Messias is een gebed opgenomen dat in onze traditie het ‘Onze Vader’ is gaan heten. We mogen het met recht het oergebed van de christelijke traditie noemen. Het zit in onze genen. Wanneer onze eigen woorden op zijn, wanneer het water ons aan de lippen staat, grijpen we er (vaak) gedachteloos op terug. Op het sterfbed van mensen die geen woord meer spreken beginnen op ontroerende wijze lippen te bewegen wanneer omstanders het gebed hardop bidden.

Maar wat zeggen en bidden we eigenlijk? Wat betekenen grote woorden als Vader, Hemel, Brood, Koninkrijk, Schuld? Welke betekenis komt aan het licht wanneer we alle stof eraf halen en ze vrij maken van dogmatiek?

Een boek, geschikt voor zowel persoonlijke overweging als voor vieringen in kleine of grote kring.

Franck_Ploum

Franck Ploum is theoloog en als inspirator en als directeur verbonden aan de Ekklesia Breda en Stichting Zinsverband. Vanuit zijn eigen Bureau Mamre is hij werkzaam voor…

Lees meer