Onuitsprekelijk paradijs

De groene spiritualiteit van Thomas Merton

Kick Bras

De Amerikaanse trappistenmonnik Thomas Merton – misschien wel de beroemdste monnik van de twintigste eeuw – was een groot natuurliefhebber. Zijn dagboeken getuigen van zijn intense, spirituele natuurervaring die ten diepste voortkomt uit een mystieke verbondenheid met alle leven, en daarin met de Levensbron. Deze natuurmystiek leidde tot een steeds openlijker kritiek op de exploitatie van de schepping voor menselijk gewin. Zo groeide deze mystiek uit tot ecologische ethiek. 

In dit boek worden de lyrische natuurbeschrijvingen uit de dagboeken en gedichten van Merton gepresenteerd. Maar ook wordt beschreven hoe hij deze ervaringen verbond met zijn monastieke spiritualiteit en uit welke bronnen hij daarbij putte. Duidelijk wordt dat zijn belevingen en zijn visie nog steeds actueel zijn. Dit boek zal mensen die in de klimaatcrisis van onze tijd zoeken naar authentieke inspiratie veel kunnen bieden. 

In de terecht zorgelijke houding rond klimaatverandering is Mertons lyrische en liefdevolle natuurbenadering een welkom tegenwicht. Naast een leerzame introductie van de monnik geeft dit boek inspiratie voor wie het klimaat aan het hart gaat en hier spirituele onderbouwing voor zoekt. ‘The common ground’, ofwel het overeenkomstige, in dat brede spectrum aan bronnen is opmerkelijk. 

Pauline Weseman

Trouw

Kick_Bras

Kick Bras

Kick Bras (1949) is emeritus predikant van de PKN, voormalig docent spiritualiteit aan de Theologische Universiteit Kampen en als onderzoeker gelieerd aan het…

Lees meer