Lekenpraat

Over verkwikkende teksten uit de Bijbel

In ‘Lekenpraat’ worden teksten uit de Bijbel tegen het licht gehouden. De auteurs bevragen elkaar over wat zij vandaag kunnen met teksten waarvan ze in eerste instantie denken: wat moet ik ermee of: waar gáát dit over?
Annemiek Schrijver kreeg in haar vrijgemaakt-gereformeerde jeugd bijbelteksten met de paplepel ingegoten. Zij koos de citaten voor dit boek en legt haar ervaringen met en vragen bij elk citaat voor aan Hein Stufkens. Die reageert daarop met een bijbelkennis die verrassend is voor een van huis uit roomse jongen, en met het nodige relativeringsvermogen. Humor hebben beide auteurs overigens in ruime mate.
Het resultaat is een persoonlijke, spannende en inspirerende briefwisseling waarin dit al eerder succesvolle schrijversduo ook hun eigen wel en wee aan de orde stelt. Gaandeweg blijken zij toch minder leken te zijn dan ze in de titel beweren.

De afsluitende gedichten bij de meeste brieven zijn zeker de moeite waard om meermaals te herlezen, zomaar of ter bezinning. Beide auteurs mogen misschien geen vakexperten zijn, ze hebben voldoende spirituele en literaire bagage om een eigen reflectie op bijbelteksten aan te bieden. 

Bryan Beeckman

Ezra - Bijbels tijdschrift

Annemiek Schrijver presenteert onder meer de Ikon-programma’s ‘Het vermoeden’ en ‘De nachtzoen’. Eerder schreef ze…

Lees meer

Hein Stufkens is filosoof, leraar, schrijver en dichter. Van zijn hand verschenen zo’n dertig boeken: beschouwend werk, romans en gedichtenbundels. Ook werkte hij mee aan…

Lees meer