In het voetspoor van de Messias

Preken voor het jaar A

Rob G.A. Kurvers

De uitspraak ‘Alles in ons leven kan wachten, behalve de zoektocht naar God’ is het uitgangspunt van een nieuwe serie overwegingen voor de zondagen in het kerkelijk jaar. Kurvers neemt ons mee op die zoektocht naar God, aan de hand van de teksten van de Bijbel, ditmaal evangelieteksten van Matteüs. Daar zien we in eenvoudige bewoordingen dat het in het geloof niet alleen gaat om de ‘heiligheid’ van God, maar evenzeer over de ‘heiligheid’ van iedere menselijke persoon als beeld van God. Dat God daarbij wel eens met andere ogen kijkt dan wij, kan leerzaam zijn voor ieder van ons.

Met zijn bijna vijftig-jarige pastorale ervaring in de Randstad laat Kurvers mooi zien hoe inspirerend het bijbels denken is voor ons dagelijks leven.

rob_kurvers

Dr. Rob Kurvers, emerituspastoor te Den Haag, werd in 1967 priester gewijd voor het bisdom Rotterdam. Hij studeerde Liturgie en…

Lees meer