Ik blijf aan je zijde

Stervenden begeleiden, intenser leven

Anselm Grün

Bij het stervensproces van een vertrouwde en geliefde medemens ervaren we vaak een gevoel van hulpeloosheid. Afscheid nemen is voor mensen een beproeving, zowel voor de persoon die moet gaan als voor hen die achterblijven. Stervende mensen vragen om begeleiding. Voor hun naasten is dit een zware opgave.

Pater Anselm Grün wil stervenden en hun naasten behoedzaam voorbereiden en staat hen bemoedigend en troostend terzijde.

In dit boek schenkt hij mensen kracht om stervenden niet alleen te laten en hen op hun laatste weg te begeleiden. Hij toont aan hoe wij onszelf en de stervende medemens op de dood kunnen voorbereiden.

De begeleiding van stervende mensen behoort tot de ervaring van het werkelijke leven. De bewuste omgang met de stervende mens maakt het leven intensiever.

Anselm_Grun

Anselm Grün is monnik in de benedictijnerabdij van Münsterschwarzach. Zijn spiritueel leiderstalent en psychologische counseling maken hem tot een…

Lees meer