Het_evangelie_spiritueel_gelezen_deel_2

Het evangelie spiritueel gelezen

Deel 2 Lucas en Johannes

Anselm Grün

Anselm Grün geeft in deze tweedelige serie Het Evangelie spiritueel gelezen een meesterlijke interpretatie van de vier evangeliën, op basis van de actualiteit van de wetenschap en verwoord in een toegankelijke taal. In dit tweede deel staan de evangelisten Lucas en Johannes centraal, in het eerste deel Matteüs en Marcus. 

Grün ontsluit de verhalen over het leven, het sterven en de verrijzenis van Jezus niet alleen exegetisch, maar ook psychologisch en spiritueel. Een aanwinst voor mensen die verdieping en inspiratie zoeken in de evangeliën en voor degenen die actief zijn in de liturgie.

Het tweede deel sluit af met enkele tips voor individuele bestudering van de evangeliën en enkele handreikingen voor bijbelkringen.

*** – Het blijft mooi om te zien hoe ruimdenker Grün, juist vanuit zijn intens beleefde en beleden katholieke geloof, de verbinding zoekt – en naar mijn indruk ook vindt – met een publiek dat zich spiritueel eerder thuis voelt bij boeddhisme, hindoeïsme, soefisme of therapie. Niet steeds je zonden onder je neus gewreven krijgen, je ego loslaten, onvoorwaardelijke liefde, vrouwvriendelijkheid, symboliek, vanzelfsprekende mystiek: wie zich daardoor aangetrokken voelt, beleeft aan Grüns overpeinzingen in de donkere dagen veel plezier.

Marijke Laurense

Trouw

Anselm_Grun

Anselm Grün

Anselm Grün is monnik in de benedictijnerabdij van Münsterschwarzach. Zijn spiritueel leiderstalent en psychologische counseling maken hem tot…

Lees meer