Het_evangelie_spiritueel_gelezen_deel_2

Het evangelie spiritueel gelezen

Deel 2 Lucas en Johannes

Anselm Grün

Anselm Grün geeft in deze tweedelige serie Het Evangelie spiritueel gelezen een meesterlijke interpretatie van de vier evangeliën, op basis van de actualiteit van de wetenschap en verwoord in een toegankelijke taal. In dit tweede deel staan de evangelisten Lucas en Johannes centraal, in het eerste deel Matteüs en Marcus. 

Grün ontsluit de verhalen over het leven, het sterven en de verrijzenis van Jezus niet alleen exegetisch, maar ook psychologisch en spiritueel. Een aanwinst voor mensen die verdieping en inspiratie zoeken in de evangeliën en voor degenen die actief zijn in de liturgie.

Het tweede deel sluit af met enkele tips voor individuele bestudering van de evangeliën en enkele handreikingen voor bijbelkringen.

Anselm_Grun

Anselm Grün

Anselm Grün is monnik in de benedictijnerabdij van Münsterschwarzach. Zijn spiritueel leiderstalent en psychologische counseling maken hem tot…

Lees meer