Helende zorg

Een geïnspireerd perspectief op gezondheid en ziekte

Arnold Smeets (red.)

Helende zorg is anders dan genezende zorg. Het is de zorg die met aandacht, therapie, operaties of medicatie ziektes bestrijdt. Het maakt het perspectief op ziekte en ziek zijn veel breder dan alleen maar de genezende zorg.

In dit boek gaat het over gezondheidswelzijn. Hoe ga je om met de ziekte en met de fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen waar je voor komt te staan. Het gaat daarin onder meer om acceptatie en het ontwikkelen van een ander toekomstperspectief als het lichaam pijn doet of de ziekte kwetsbaar maakt.

De bundel verkent de helende zorg met als focus de menselijke maat in de zorg. Hoe kun je bijvoorbeeld in een ziekenhuis de helende zorg organiseren, rond de protocollen die ook nodig zijn? En waar haal je inspiratie en kennis vandaan voor de helende zorg? Hoe communiceer je met mensen die zich kwetsbaar weten?

Inspiratiebronnen vormen kerkvaders als Augustinus, Efraïm de Syriër en Basilius de Grote. Zij preekten niet alleen, maar heelden ook mensen met hun geestelijke leiding en aandacht voor de belangrijke levensvragen en het goddelijk Geheim. Er is een, soms verborgen, rijke traditie van een zorgende, verzorgende en zorgzame aandacht voor het lichaam.
Met bijdragen van onder meer Désanne van Bredero, Holkje van der Veer, Wim Smeets, Petra Galama en Annemiek de Jong-van Campen.

De bundel verschijnt onder redactie van Arnold Smeets, coördinator postinitieel onderwijs van Luce (Tilburg School of Catholic Theology).

‘Helende zorg’ is een pleidooi voor aandachtige zorg die ook de (religieuze) zinvragen en krachtbronnen in het vizier neemt. Het inspireert en het vraagt om meer.

Frans Bossink

Geestelijk verzorger Spaarne Gasthuis Haarlem-Hoofddorp, Katholieke Vereniging voor Oecumene

no_image

Arnold Smeets is universitair docent en coördinator van Luce. Luce / CRC (Centre for Religious Communication) verzorgt postinitieel onderwijs en…

Lees meer