Gehangen heiligen

De martelaren van Gorcum

Henrik Roelvink, Roy Tepe, Henk Lugtenburg, Ton Peters (red)

In de nacht van 9 juli 1572 – tussen twee en vier uur – worden 19 geestelijken opgehangen in een turfschuur even buiten Brielle. Wie zijn zij? De dramatische gebeurtenissen van gevangenneming en folteringen, honger en koude, spot en bedreigingen – twee weken lang – doen een beroep op hun geloof en geweten. Ze worden aangespoord om, al was het maar in schijn, af te vallen van het geloof en zo hun leven te redden. Het is intrigerend te achterhalen welke gevoelens en gedachten zij gehad kunnen hebben. Een groot deel van dezelfde gevoelens en gedachten leven ook bij ons vandaag de dag, wanneer het gaat over onze manier van geloven.

Op 29 juni 1867 werden deze 19 martelaren van Gorcum heilig verklaard.
De herdenking van de heiligverklaring – 150 jaar later – is de aanleiding tot deze publicatie. Hierin wordt – tegen de economische, sociale, politieke en religieuze achtergrond van die tijd – een aantal portretten geschilderd met ook voor vandaag herkenbare karakters. Het proces van zalig- en heiligverklaring en de daaropvolgende verering wordt beschreven, mede aan de hand van verslagen in de pers en ooggetuigenverslagen van de festiviteiten in 1867.