Geen toekomst zonder kleine goedheid

Naar genereus samenleven in verantwoordelijkheid vanuit Emmanuel Levinas

Roger Burggraeve

Zijn mensen wolven voor elkaar of elkaars hoeders? Kiezen we voor een samenleving gebaseerd op egoïsme of op genereuze verantwoordelijkheid? Het ethisch appel van het kwetsbare gelaat van de ander uit het denken van Emmanuel Levinas vormt voor Roger Burggraeve de toetssteen in zijn zoeken naar de grondslagen voor humaan samenleven.

Als uitdrukking van ethisch individualisme is de kleine goedheid een breekijzer die elk sociaal, economisch en politiek systeem openbreekt. Tevens opent ze een nieuw perspectief op de toekomst: ‘Ze wint nooit, maar wordt ook nooit overwonnen.’ Zo is ze de vonk van de Oneindige in het eindige!

Burggraeve levert met ‘Geen toekomst zonder kleine goedheid’ een prachtig “intellectueel testament” af, zoals hij zelf zijn boek noemt.

Bert Altena

NieuwWij

Dr. Roger Burggraeve is Levinas-kenner en emeritus hoogleraar moraalfilosofie aan de faculteit…

Lees meer