Ga anders denken

Jezus leren kennen door de bril van Markus

Dries van den Akker sj

Het Evangelie van Markus is doordacht gecomponeerd. Bovendien bevat de tekst woorden met een specifieke betekenis. Sommige heeft Markus zelf verzonnen. Veel zit verborgen in de oorspronkelijke Griekse tekst. De bekende verhalen uit dit Evangelie zijn veel rijker dan we beseffen als we ze, bijvoorbeeld tijdens een viering, horen. Eigenlijk zou je het Evangelie integraal moeten lezen. Dries van den Akker helpt ons daarbij. Hij ontsluit deze teksten in gewoon Nederlands en wijst onvermoede verbanden aan. Hiermee laat hij zien hoe Markus Jezus portretteerde: een man die niet de regels, maar de mensen voorop stelde. Vooral de mensen die verstoten werden en op wie werd neergekeken. Zo gaf hij het voorbeeld aan zijn leerlingen: meer dan ze te ‘bekeren’ leerde hij ze anders te denken.

Van den Akker plaatst steeds, en tamelijk consistent, de kleinere tekstgedeelten in een breder verband. Zo wijst hij op dwarsverbanden en referenties naar eerdere verhalen, in Markus zelf of het Oude Testament. Daarmee laat Van den Akker zien dat Markus niet zomaar een recht-toe-recht-aan-feitenrelaas is, maar een verrassende theologische diepte heeft.

Sjoerd Mulder

Trouw

Als je de passie voor de taal en de zaak van de Bijbel deelt, zul je in dit boek veel goeds én moois vinden – al moet je als lezer wel moeite doen om al dat goede te laten landen in de wereld van vandaag en ook daadwerkelijk anders te gaan denken.

Johan Visser

De Nieuwe Koers

Dries van den Akker

Dries van den Akker sj (1945) is jezuïet en was van 1966 tot 2009 werkzaam in het lager en middelbaar onderwijs als…

Lees meer