Een vriendschapsliefde als opgang naar God

Brieven van een vriendschapliefde

Avellinus Janssens &

Zoë Cranssen

Deze unieke verzameling brieven tussen twee religieuzen vertelt over een vriendschapsliefde die geen afbreuk doet aan de kloostergeloften die de briefschrijvers beide hebben gedaan. Als religieuzen zoeken ze de rijkdom van vriendschap binnen het leven dat Jezus heeft voorgeleefd. Het is een getuigenis van twee mensen die samen hun weg gaan met en naar de Eeuwige en daarbij elkaar tot troost en steun zijn.

Zuster Zoë leefde en werkte in de periode waarin de brieven zijn geschreven als benedictines in het klooster, waar ze intrad in 1993.Als zuster heeft ze nu binnen de Rooms-katholieke kerk de status van ‘Godgewijde maagd’ (Virgo Consecrata), een wijding die dateert van vóór de eerste kloosters.

Broeder Avellinus was jarenlang Generaal Overste van de broeders van Maastricht.

Boeiend en inspirerend is de beschreven geestelijke vriendschap van twee religieuzen (Joop Stam, oud-Deken van Amsterdam)

Avelinus_Janssens

Broeder Avellinus was jarenlang Generaal Overste van de broeders van Maastricht, en woonde de laatste jaren in een kleine communiteit in…

Lees meer

zoë_cranssen

Zuster Zoë leefde en werkte in de periode waarin de brieven zijn geschreven als benedictines in het klooster, waar ze intrad in 1993. Als zuster heeft ze nu binnen de Rooms-katholieke kerk de status…

Lees meer