De ontdekking van het Nieuwe Testament

Daniël de Waele

Het Nieuwe Testament lijkt vrij toegankelijk. Toch is het geschreven in een cultuur die diepgaand verschilt van de moderne wereld. Een boek als Openbaring doet iemand perplex staan, wat in de Hebreeën-brief staat is volslagen vreemd voor de moderne mens, maar ook de brieven van Paulus zijn zelfs bij herhaalde bestudering niet bepaald helder. De beter bekende evangeliën blijken bij een aandachtige lezing een eigen vreemdheid te bezitten en de nodige vragen op te roepen.

Daniël De Waele opent de wereld van de geschriften van het Nieuwe Testament. Hij bespreekt elk boek, verduidelijkt waar de teksten vandaan komen en waarom precies deze boeken in het Nieuwe Testament te vinden zijn. Het boek eindigt met de boeiende zoektocht naar de historische Jezus.

+ actuele, korte inleiding op het Nieuwe Testament

+ voor beginnende theologen en geïnteresseerden

Wim van der Aa

Nederlands Dagblad

De Waele laat de lezer met zijn boek op een actuele manier kennismaken met het Nieuwe Testament. Hij weet de verschillende boeken goed en bondig te typeren en vermeldt de laatste ontdekkingen van het wetenschappelijk onderzoek naar de bronnen. Hij verwijst en citeert door het hele boek heen naar diverse kerkvaders, maar ook mensen uit de school van Hillel en Sjammai. Het nieuwe is dat hij Jezus en de geschriften over Hem nadrukkelijk plaatst in hun joodse milieu.

Cor Sinnema

Reliwerk

Dr. Daniël De Waele is leraar Protestantse Godsdienst en docent Nieuwe Testament aan het Hoger Instituut voor Protestantse Godsdienstwetenschappen (HIPGO) te Brussel. Daarnaast is hij…

Lees meer