De eenzaamheid doorbreken

Over christelijk gedenken

Erik Varden

De ervaring van eenzaamheid is even universeel als honger en dorst. Maar omdat het ons zo ten diepste raakt, zijn we geneigd er niet over te spreken. Wie kent niet haar pijn? Geen stem zaait zoveel tweedracht als die ons influistert: ‘Je bent ongeneeslijk alleen, er schijnt geen enkel licht in je duisternis.’ Het christendom verzet zich tegen deze stem, aldus Erik Varden in dit boek. Ieder mens is als beelddrager van God persoonlijk verankerd in de Bron van alles. En als we met lichaam en ziel het uitschreeuwen naar de Ander, is dat geen teken van ziekte, maar van gezondheid. We worden eraan herinnerd wat we kunnen worden.

De Bijbel herinnert ons voortdurend eraan te (blijven) gedenken, dat we stof zijn, dat we bevrijd zijn uit de slavernij in Egypte, dat we op weg naar Emmaüs de Levende herkennen aan brood en wijn…

Erik Varden onderzoekt zes aspecten van christelijk gedenken en put daarvoor uit de Bijbel en klassieke en moderne schrijvers.

Het boek is opgedragen aan Michal Kayal, priester uit Aleppo, vermist sinds 2013 in de Syrische burgeroorlog.

Dom Erik Varden is abt van de cisterciënzer abdij Mount Saint Bernard in Leicestershire. Hij werd geboren en groeide op in Noorwegen in…

Lees meer