De brief aan Filemon

Gedachten over christelijke vrijheid

Adrien Candiard

De christelijke moraal ontmoet al langer verzet en onverschilligheid. De priesters hebben het ernaar gemaakt met hun opgeheven vingertje, terwijl ze tegelijk het misbruik ongemoeid lieten of erger: eraan meededen. Intussen zijn veel gelovige mensen onthand geraakt over de vraag hoe zij als christen moeten leven in deze tijd: wat is nu eigenlijk toegestaan, wat verboden, wat verplicht?

Volgens Candiard moeten we niet opnieuw in de fout vervallen een lijst op te stellen van geboden en verboden en daarmee verstrikt raken in gestamel en gedoe over de regeltjes. In plaats daarvan moeten we ons bewust worden van wat daar wezenlijk aan voorafgaat: het kostbare geschenk van de vrijheid in Christus, waarover de apostel Paulus met zoveel fijnzinnigheid schrijft in zijn Brief aan Filemon.

De brief is een ongelezen schat die ligt te verstoffen in onze bijbels. Maar in dit kleinste bijbelboek van slechts 25 verzen staat de meest revolutionaire boodschap van het christendom als remedie voor vandaag.

 in Trouw

Christelijke vrijheid betekent bij Paulus niet libertijns individualisme, maar bepaalt de vorm van onderlinge relaties: het bestaat bij de gratie van de wens om de ander in vrijheid tot zijn of haar heil te laten komen. Zo schetst Candiard een aantrekkelijk ideaal van christelijk samenleven dat niet stoelt op macht of gezag, maar op een fundamentele eerbied voor elkaar. Dat geluid mag in de samenleving én in de kerk wel wat vaker klinken.

Lees de gehele recensie

Sjoerd Mulder

Trouw

Adrien_Candiard

Adrien Candiard, opgeleid als historicus, trad toe tot de orde der Dominicanen en studeerde vervolgens theologie. In 2012 vestigde hij zich in het Convent van Cairo, legde zich toe op het leren van…

Lees meer