Als de liefde alles wordt

Julian of Norwich. Een nieuwe vertaling door dr. Gerda Valkenborgh

Gerda Valkenborgh

Twee mystieke teksten die rond het jaar 1400 in Norwich tot stand kwamen, wekken vandaag fascinatie en bewondering. Over de auteur weten we enkel dat ze een vrouw was die de laatste decennia van haar leven de kluis bij de kerk van Saint-Julian bewoonde.

Traditiegetrouw heet zij vanaf dan ‘Julian of Norwich’. Beide mystieke geschriften verwoorden één en dezelfde geestverruimende ervaring, die haar tijdens een korte, ernstige ziekte overkomt. Zij ziet en begrijpt de liefde van God voor iedere mens. De oudste versie, de Short Text, is een kort relaas die reeds gekopieerd werd voordat Julian zich in eenzaamheid terugtrok. Later, in de kluis, schreef en herschreef zij de Long Text, als het product van een voortdurend stil overwegen van al wat haar destijds getoond is.

Dit boek bevat voor het eerst de vertaling vanuit het Middel- engels naar het Nederlands van de korte versie. Een eerdere vertaling van de lange versie werd grondig herwerkt.

Haar visioenen zijn niet moeilijk te volgen, ze verrassen nogal eens en brengen je bij een diepte die je vooraf niet had vermoed.

Tjerk de Reus

Friesch Dagblad

Gerda_Valkenborgh

Dr. Gerda Valkenborgh (1944) is gepensioneerd arts. Al dertig jaar lang is zij door Julian of Norwich geboeid en…

Lees meer