Over Berne Media

Berne Media wil de bevrijdende kracht van de Blijde Boodschap graag delen
op een manier die aansluit bij de tijdsgeest. De uitgeverij doet dit
met een breed palet aan uitgaven, producten en diensten
op het gebied
van liturgie, spiritualiteit en levensbeschouwing.

Naast onze bekende misboekjes De Zondag Vieren en De Vierende Kerk, geven we handreikingen voor de liturgie uit en het magazine Heilig spel.

Berne Media is als zakelijke onderneming gelieerd aan de Abdij van Berne.

De Abdij van Berne
In een lange traditie van gelovig leven staat openheid voor iedere mens centraal. De gemeenschap van de Abdij van Berne grijpt terug op het gedachtegoed van de heilige Augustinus die in zijn tijd religieuzen, priesters en toegewijde christenen bijeenbracht:
Eén van hart en één van geest op weg naar God. De heilige Norbertus (1080-1134) heeft dit ideaal vertaald in de 12e eeuw. De Abdij van Berne (in 1134 gesticht) staat in deze traditie en daarom is zij een norbertijner abdij.

De abdijgemeenschap richt zich op het leven in gemeenschap, het vieren van de liturgie en de dienst aan mensen met een grote verscheidenheid aan ervaringen. De broeders van de abdij vormen de kerngemeenschap. Gasten komen en gaan. De broeders gaan er zelf ook op uit om in wijde kringen rondom de abdij mensen nabij te zijn bij al hun levensvragen.

Binnen een samenleving waarin veel mensen los staan van elkaar, staan de norbertijnen voor geloof en verbondenheid, voor eerlijke verhoudingen tussen mensen en oprechte waardering voor wie de ander is.