Nieuwe boeken

Zojuist verschenen: Op weg naar Kerstmis 2022

‘Vrede op aarde onder de mensen in wie Hij welbehagen heeft’: zo zingen de engelen bij de geboorte van Jezus. Veel mensen hebben uitgekeken naar deze Vredevorst en doen dat vandaag de dag nog steeds. De wereld hunkert naar harmonie, naar een licht van waarheid,...

Lees meer

Zojuist verschenen: Groen & Solidair

Groen en solidair – zo presenteren zich de zesendertig christelijke kerkgemeenschappen en kloosters inNederland die de auteurs in dit boek over het voetlicht brengen. Deze kerken pakken weer op wat in de jaren zeventig van de vorige eeuw in de Raad van Kerken al een...

Lees meer