Berne Media: specialist in liturgie

Beproefde traditie in een hedendaags jasje

Berne Media heeft een rijke geschiedenis op het gebied van liturgische uitgaven. Van oudsher maakten de norbertijnen van de Abdij van Berne de bekende misboekjes. Sinds de jaren negentig van de vorige eeuw is de redactie uitgebreid met niet-norbertijnen, maar nog altijd zijn de norbertijnen nauw betrokken bij de samenstelling van de misboekjes en onze andere liturgische uitgaven.

 

Misboekjes voor elke zondag
Berne Media geeft twee soorten misboekjes uit: De Zondag Vieren, waarin ook de muziek is opgenomen, en De Vierende Kerk, waarin alleen de teksten staan zodat de muziek zelf kan worden gekozen. Elke editie van De Zondag Vieren en De Vierende kerk is voorzien van een illustratie van Marjet de Jong, illustratrice en theologe.

De_Zondag_Vieren_pinksteren
Openbaring_des_Heren_2021_B-jaar_DVK

Handreikingen voor de liturgie
Voor gewijde en niet-gewijde voorgangers biedt Berne Media een aantal ondersteunende uitgaven aan: de Liturgische handreiking voor de zondagen en feestdagen biedt handvatten voor zowel de eucharistieviering als een viering zonder priester. Ook bieden wij preeksuggesties aan in een aparte uitgave, en kunt u – alleen of in groepsverband – dagelijks een meditatief moment of (eucharistie)viering houden op basis van onze Liturgische handreiking voor de weekdagen.

Handreikingen_weekdagen
Handreikingen_zondagen_feestdagen

Tijdschrift Vieren
Voor iedereen die geïnteresseerd is in liturgie en spiritualiteit, is ons tijdschrift Vieren een must. Het full colour magazine verschijnt vier keer per jaar en bevat interessante achtergrondartikelen rond een bepaald thema. Met het uitgebreide abonnement ontvangt u bovendien een werkschrift met praktische tips, teksten en liederen om zelf mee aan de slag te gaan.

Vieren_022020