Katholiek.nl

Katholiek.nl is de digitale uitgave van Berne Media met nieuws, lifestyle, cultuur, media en achtergrondartikelen over de Rooms-Katholieke Kerk.

De website startte in 2001 onder de naam Isidorusweb en is toegewijd aan Isidorus van Sevilla, kerkleraar en patroonheilige van het internet. De redactie bestaat uit Hans-Peter Bartels ofm, Marieke Drent, Robert Reijns en Joost Jansen oPraem.

Katholiek.nl wil het katholieke geloof op een onafhankelijke en professionele manier presenteren. We geven invulling aan het in maart 2002 verschenen document ‘Kerk en internet’ van de pauselijke raad voor sociale communicatie, in lijn met de belangrijke pastorale instructie ‘Communio et Progressio’ uit 1971.

Homepagina_katholiekNL