als_de_bliksem

Jubileumboek gedenkt 900 jaar norbertijnen en norbertinessen

Heeswijk, 22 april 2021

Dit jaar bestaat de norbertijnenorde 900 jaar. Ter gelegenheid daarvan verschijnt in mei Als de bliksem, waarin geschiedenis van de Orde van Prémontré wordt belicht.

Norbertijnen en norbertinessen combineren een monastiek kloosterleven en een verzorgde liturgie met een apostolaat en maatschappelijk engagement dat hen buiten de kloostermuren brengt. Zij zijn al generaties lang in het parochiepastoraat actief. De Reformatie in de zestiende eeuw en revoluties rond 1800 betekenden het einde voor vele kloosters. In de negentiende en twintigste eeuw kwam er weer ruimte voor het religieuze leven, zodat norbertijnen en norbertinessen nu in alle continenten actief zijn.

Vijfenveertig auteurs belichten de bijzonderheden van de geschiedenis en spiritualiteit van de orde. Als de bliksem begeleidt de gelijknamige tentoonstelling in museum PARCUM in Heverlee (bij Leuven in Vlaanderen) van verborgen parels uit het rijke norbertijnse erfgoed.

Boekgegevens
Als de bliksem. 900 jaar norbertijnen en norbertinessen
Hardcover | 224 pagina’s | ISBN: 9789089724267 | Verwacht: 06-05-2021
Een uitgave van Berne Media | uitgeverij abdij van berne i.s.m. Averbode