Joop Smit

Dr. Joop Smit osa doceerde van 1981 tot 2004 Nieuwe Testament aan de Katholieke Theologische Universiteit te Utrecht. Daarna schreef hij vier boeken over de vier evangeliën, gevolgd door Wat Paulus bezielde. Een staalkaart van zijn brieven (2017) en Het Onzevader. Op zoek naar oorsprong en betekenis van Jezus’ gebed (Berne Media, 2019).