Huub Schumacher

Huub Schumacher werkte eveneens vele jaren in het basispastoraat en gaf in vele parochies catechese aan volwassenen. Hij verzorgt retraites en geeft lezingen over geloofsverdieping en vernieuwing. In 2014 verscheen van hem bij Berne Media God wat ben je veranderd … !. In 2020 schreef hij samen met Bast Rentmeester Vijgjes op weg naar Kerstmis 2020.